Sunday, 15 May 2016

Cách Cài Phần Mềm Teamview Hỗ Trợ Từ Xa

Cách Cài phần mềm Teamview và cách sử dụng phần mềm Teamview là một phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa, giúp chúng ta điều khiển, gửi tin, chát.... với máy tính khác..... quan trọng và tiện ích Teamview
Đây là phần mềm hỗ trợ từ xa.
Sau khi Tải Phần mềm tại đại chỉ: https://www.teamviewer.com/vi/download/windows/
Về và cài đặt giống như trong video và đọc ID và Pass cho người bạn muốn họ giúp ( lưu ý không đọc cho người khác ) mỗi lần tắt máy pm này sẽ tự tạo một mật khẩu mới, trừ khi có người thiết lập...
Subscribe to get more videos :

2 comments

Write comments
mdr.long89
AUTHOR
26 July 2019 at 22:32 delete

https://vttechsolution.com.vn/chi-tiet-ban-tin/phan-mem-quan-ly-nha-khoa.html

Reply
avatar