Saturday, 14 May 2016

Học Microsoft Office P1: Cài đặt Phần Mềm Để Học Microsoft Office

P1 Gồm: Cách tải và cài đặt phần mềm văn phòng, Phần mềm Microsoft Office - Các Công Cụ Cần thiết để sử dụng phần mềm Microsoft Office văn phòng, Các phần mềm cần thiết gồm : Microsoft Office - Microsoft Office 2003, Unikey.
Xem video bị đứng thi do mạng, các bạn chờ mạng tải xíu....


Subscribe to get more videos :